Verwerking van iepenhout

Verwerking van iepenhout

Iepenziekte

Ter bestrijding van de zeer besmettelijke iepenziekte is het noodzakelijk dat groenaannemers en groenverwerkers verantwoord omgaan met iepen en iepenhout.

De voorwaarden voor een juiste verwerking van ziek iepenhout zijn:

  • De leverancier moet de levering van iepenhout altijd van te voren aanmelden
  • Het iepenhout moet altijd apart van andere houtsoorten worden aangeleverd
  • Het betreft ongeschild iepenhout met een diameter > 4 cm

Certificaat "Erkenning voor verwerking van iepenhout"

Door de BVOR wordt jaarlijks een certificaat "Erkenning voor verwerking van iepenhout" uitgereikt aan bedrijven die het iepenhout mogen en willen bewerken. Deze bedrijven moeten zich dan aan de voorwaarden houden die zijn opgesteld door de BVOR, de zgn. "Voorwaarden voor de verwerking van iepenhout door composteerbedrijven". Deze deelnemende bedrijven worden steekproefsgewijs gecontroleerd door een door de BVOR ingehuurde onafhankelijk adviesbureau. Van Lenthe Dalfsen is in het bezit van bovengenoemde certificaat.