Riolering en infiltratie

Riolering en infiltratie

Nieuwe aanleg, onderhoud en vervanging van riolering

Als we het hebben over riolering, maken we onderscheid in nieuwe aanleg, onderhoud of vervanging. alle drie de werkzaamheden voeren wij regelmatig uit. Het leggen van riolering wordt door vakbekwame mensen uitgevoerd.

Onze specialiteiten:

  • Aanbrengen van drainage
  • Aanbrengen van riolering
  • Leveren en plaatsen van olie/benzineafscheiders, pompputten en vetvangputten
  • Herstellen, en nieuw aanbrengen van riolering t.b.v. bedrijven en particulieren
  • Calamiteiten/diensten voor gemeenten en particulieren

Aanbrengen van infiltratie

Infiltratie van regenwater is een een steeds meer gebruikte oplossing om verdroging tegen te gaan. Het relatief schone regenwater wordt gefilterd waarna het in de bodem verdwijnt. Van Lenthe Dalfsen kan de aanleg van verschillende infiltratiesystemen compleet verzorgen.

Bij goed onderhoud en/of vervanging van riolering komt veel kijken: grond- en graafwerkzaamheden, kabeltracering(Klic-melding), graafvergunningen, saneren van oude leidingen, openbreken van vloeren, herbestrating en herbeplanting, berekeningen juiste afschot en flow, juiste klasse PVC en PE, aansluiten op het hoofdriool.

Onze mensen en materialen zijn erop uitgerust om snel en adequaat rioolproblemen van onze opdrachtgevers op te lossen.