Zwijnverdwijnblokken aanleggen in 't Harde

Zwijnverdwijnblokken aanleggen in 't Harde

In 't Harde is van Lenthe Dalfsen werkzaam geweest, voor opdrachtgever Van Gelder, om grasbetonstenen aan te leggen. Dit maal waren het geen gewone grasbetonstenen maar zogenoemde zwijnverdwijnblokken.

Wilde zwijnen houden zich 's nachts pal aan de rand van de verharding op. De oorzaak hiervan is de proteïnen en eiwitrijke bodemcultuur in de eerste meters naast de verharding. Deze rijke bodemcultuur ontstaat onder andere door de overvloed van (strooi-) zouten en mineralen langs de kant van de weg. Op die plek wroeten de zwijnen de berm onder een diepte van 30/ 40 cm om. De zwijnverdwijnblokken zijn door het verband stabiel en onwrikbaar en door de zeer open beton voorzien van scherpe randen. Zo zal het opwroeten van de blokken zeer lastig zijn. 

De blokken worden gelegd op een drainagemat waar een mineraal mengsel op aangebracht is waar het strooizout zich aan bindt. De schelpen die over de stenen worden gestrooid zorgen voor een open doorlaat vanaf de weg, door de stenen naar de drainagemat. op deze wijze blijft het strooizout buiten het bereik van de wilde zwijnen. 

De werkzaamheden bestonden uit:
- Het frezen van de berm
- Rechtfrezen van de asfaltrand
- Ontgraven/ uitploegen cunet
- Aanbrengen en verdichten cunetzand
- Fijnprofileren cunet
- Drainagemat aanbrengen
- Aanbregen grasbetonstenen
- Schelpen over de zwijnverdwijnblokken aanbrengen
- Berm afwerken