Wegverbreding N35 m.b.v. graskeien

Wegverbreding N35 m.b.v. graskeien

Voor Jaartsveld infra hebben wij dit jaar een gedeelte van de N35 voorzien van grasbetonstenen over een lengte van ca. 20 kilometer. De weg was volledig afgesloten, de inzet was dusdanig dat de werkzaamheden in 2 nachten zijn uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit;

- Het frezen van de berm
- Rechtfrezen van de asfaltrand
- Ontgraven/ uitploegen cunet
- Aanbrengen en verdichten cunetzand
- Fijnprofileren cunet
- Aanbregen grasbetonstenen
- Aanvullen grasbetonstenen
- Afwerken bermen en overtollige grond afvoeren naar Grond en Reststoffenbank Salland
- Bermen inzaaien