Wegverbreding N50 m.b.v. graskeien

Wegverbreding N50 m.b.v. graskeien

Voor Jaartsveld infra en de BAM hebben wij afgelopen jaar een gedeelte van de N50 nabij het industrie terrein van Kampen voorzien van grasbetonstenen over een lengte van ca. 15 kilometer. De weg was volledig afgesloten, de inzet was dusdanig dat de werkzaamheden in één zaterdag kon worden uitgevoerd.

De werkzaamheden bestonden uit;
 
- Het frezen van de berm
- Rechtfrezen van de asfaltrand
- Ontgraven/ uitploegen cunet
- Aanbrengen en verdichten cunetzand
- Fijnprofileren cunet
- Aanbrengen grasbetonstenen
- Aanvullen grasbetonstenen
- Afwerken bermen en overtollige grond afvoeren
- Bermen inzaaien