Grasbetonstenen herleggen N35

Grasbetonstenen herleggen N35

In opdracht van de BAM hebben we in samenwerking met W & B Denekamp de grasbetonstenen aan de N35 opgehoogd.  Deze werkzaamheden waren omdat er een nieuwe asfaltlaag werd gedraaid en daarom de grasbetonstenen met het asfalt mee opgehoogd moesten worden.

De werkzaamheden bestond uit: 
- Het frezen van de berm
- Rechtfrezen van de asfaltrand
- Verwijderen van de grasbetonstenen
- Ontgraven/ uitploegen cunet
- Aanbrengen en verdichten cunetzand
- Fijnprofileren cunet
- Herleggen grasbetonstenen
- Aanvullen grasbetonstenen
- Afwerken bermen en overtollige grond afvoeren
- Bermen inzaaien