Profileren

Profileren

Volledig automatisch profileren

Voor het profileren van een zand- of puinbaan bent u bij Van Lenthe Dalfsen aan het juiste adres. Met een laserblad aan verschillende machines kan de machinist de zand- of puinbaan egaliseren.

Dubbelafschotlaser, geluidstaster of combinatie hiervan

Deze machines regelen zelf de aangegeven hoogte en werken zeer nauwkeurig. Het egaliseren kan zwowel vooruit als achteruit gerealiseerd worden. Het laserblad kan voorzien worden van een dubbelafschotlaser, waarmee hoogte en afschot ingesteld kan worden. Geluidstaster om een nieuwe baan te maken langs een bestaande (trottoirbanden)baan m.b.v. een taster. Deze twee aansturingsmogelijkheden kunnen ook gecombineerd worden.

Zandbaan tonrond profileren

Tevens hebben wij de mogelijkheid om de zandbaan tonrond te leggen. Zowel voor smalle weggetjes als voor brede wegen kunnen wij deze op de door u gewenste ronding leggen. Onze mensen hebben ruime ervaring met het profileren van de zandbaan voor de stratenmaker, het voorbereiden van de onderbaan voor een asfalt of beton. Met een goed voorbereide onderbaan die op de exacte hoogte is afgewerkt, kunnen de verliezen tot een minimum worden beperkt. (zie onderstaande filmopname)

Enkele voordelen zijn:

  • Zeer nauwkeurige onderbaan, waardoor verlies van asfalt of beton tot een minimum beperkt wordt.
  • Gelijk na het profileren kan er begonnen worden met het straten.
  • Hoge productie, vooral bij wisselende verkanting en hoogteverschillen.
  • Door gebruik te maken van een zwenklader, bestaat de mogelijkheid om naast de machine te profileren.
  • De hoogte kan zowel van de trottoirband als van een draad met een taster overgenomen worden.
  • Op het werk is een multifunctionele machine aanwezig, die naast het profileerwerk ook voor andere werkzaamheden ingezet kan worden.
  • Met de afreibalk kan zowel voorwaarts als achterwaarts lasergestuurd geprofileerd worden.

Het voorafgaande betekent, voorwaarts zand aanbrengen en achterwaarts afwerken, waardoor er sprake is van een hoge capaciteit.
Met een Ahlmann laadschop kan in hondengang gereden worden, waardoor er over de volle werkbreedte aangereden wordt.
Aan de voorzijde van de afreibalk is een opschepbak gemonteerd. Als tijdens het profileren blijkt dat iets zand of puin tekortkomt, dan kan hiermee een beperkte hoeveelheid aangevoerd worden.
Vervolgens dient deze opschepbak als een extra glijplaat bij het afwerken van de af te werken zandbaan. De afgewerkte onderbaan wordt gelijk verdicht.
Het beschikken over een eigen transportmiddel geeft u de zekerheid dat we overal snel ter plaatse kunnen zijn tegen minimale kosten.