MVO

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), een veel gebruikte term die je bij steeds meer bedrijven gebruikt worden. Van Lenthe Dalfsen bestudeert al twee generaties lang mens, milieu en maatschappij. Doordat hier naar gekeken wordt, wordt iedere beslissing afgewogen op deze drie pijlers.

Mens
De werknemers van Van Lenthe Dalfsen, zijn het visitekaartje voor het bedrijf. Daarom houden wij het personeel up to date met verschillende trainingen om ergonomisch te werken. Typerend voor een familiebedrijf is de laagdrempeligheid onderling de werknemers en directie. Deze drempel zal laag blijven, net zoals de opencommunicatie. Er is constant aandacht voor het verlagen van de risico’s en het verbeteren van gezondheid en veiligheid. Met de nieuwste aanwezige techniek, willen wij de werknemers inspireren en uitdagen om groei binnen het bedrijf mogelijk te maken.

Milieu
Er ligt bij van Lenthe Dalfsen niet alleen een actieplan met mooie woorden maar er wordt ook serieus geïnvesteerd. Led verlichting is op dit moment de meest energiezuinige verlichting die er te krijgen is, daarom is alle verlichting op het bedrijf vervangen door LED verlichting.

Op dit moment zijn wij bezig om, als een van de weinige grondverzetbedrijven in Nederland, een app te ontwikkelen. Met deze app wordt er aandacht besteed aan CO2 reductie en om het administratief efficiënter te maken.

Vele machines zijn voorzien van een start- stopsysteem. Met dit systeem worden er geen onnodige stationaire draaiuren meer gemaakt en worden hierdoor de machine-uren efficiënter ingezet. Onlangs zijn er nieuwe graafmachines aangeschaft en zijn deze voorzien van tier 4 final/Stage IV motoren. Dit is een zeer zuinige motor waarmee met minder CO2 uitstoot hetzelfde resultaat wordt behaald.

Maatschappij
De maatschappij waarin wij nu leven, proberen we samen constant te verbeteren. Deze verbeteringen willen we voor nu realiseren, maar ook voor de volgende generaties. Vele maatschappelijke activiteiten steunen wij, maar alleen een bijdrage leveren vinden wij niet voldoende. Bewustwording vinden wij ook belangrijk en organiseren daarom activiteiten waar de jeugd (onze toekomst) bewust wordt van de machines en ook de gevaren daarbij.

Duurzame inzetbaarheid

Van Lenthe Dalfsen streeft in samenwerking met de Europese Unie naar gezond, betrokken en ontwikkeld personeel. Wij zijn ervan overtuigd dat er productief gewerkt kan worden met een laag ziekteverzuim als er op deze drie pijlers gelet wordt.