Historie

Historie

Agrarisch loonbedrijf
De historie Van Lenthe Dalfsen voert terug naar 1950, toen de familie als eerste in het dorp een tractor kocht en daarmee werkzaamheden ging verrichten voor andere boeren. Met deze ondernemerszin legde Hendrik Jan van Lenthe een solide basis voor het familiebedrijf. 

Tweede generatie
Eind jaren 80 vond geleidelijk de juridische en bestuurlijke bedrijfsovername plaats door de tweede generatie Van Lenthe. De broers Herman en Henk van Lenthe zetten gezamenlijk het bedrijf van hun vader voort. In de jaren die volgden, bouwden zij de bestaande activiteiten verder uit. Kenmerkend voor Van Lenthe Dalfsen is dat het bedrijf al vroeg de bakens verzette en een bredere dienstverlening nastreefde dan alleen de landbouw. 

Uitbreiding van activiteiten
In de jaren 70 werd het dienstenpakket uitgebreid met grondverzet. Hiermee was het fundament gelegd voor de brede dienstverlening op het gebied van grondwerken en wegenbouw. In de jaren 90 kwamen daar ook cultuurtechnische activiteiten bij, wat al snel tot een stevige groeiversnelling leidde. 

Nieuwe ontwikkelingen
Door de jaren heen wist het bedrijf zich steeds op vooruitstrevende wijze aan te passen aan ontwikkelingen in de maatschappij. Begin jaren 90 volgde er een uitbreiding met groenrecycling. De activiteiten werden ondergebracht in zusterbedrijf Groenrecycling Dalfsen BV. De gebroeders bleven vooruitstrevend en startte in de jaren 90 als één van de eersten in de omgeving met gestuurd boren. 

Grond- en Reststoffenbank Salland
In 2010 is de definitieve samenwerking met grondbalans gestart. De activiteiten op het gebied van bouwstoffen en transport werden daarmee uitgebreid. Van Lenthe Dalfsen is toen uitgebreid aan de zuidzijde van het bedrijf voor deze strategische samenwerking. 

Aanpakkers
Van Lenthe Dalfsen staat midden in de maatschappij. We richten ons op de dag van vandaag en hebben tegelijkertijd oog voor de toekomst. Het resultaat is een structurele en stabiele groei. Van Lenthe Dalfsen bewaakt de aanpakkersmentaliteit die het familiebedrijf al sinds 1947 kenmerkt.