Groenrecycling

Groenrecycling

Groenrecycling Dalfsen is een betrouwbare partner voor de verwerking van groenafval uit openbaar en particulier groenonderhoud. Groenrecycling Dalfsen produceert uit groenafval diverse hoogwaardige eindproducten als Keurcompost gekeurde groencompost, edelcompost, bomenzand en rijke teelaarde. Bij de composteerinrichting worden de volgende groenstromen geaccepteerd voor verwerking:

  • Berm- en slootmaaisels
  • Tuin- en plantsoenafval
  • Snoeihout, takken en boomstobben
  • Houtsnippers
  • Organisch bosafval
  • Erkende verwerker voor invasieve exoten.
  • Voor brochure actuele producten die we aan kunnen bieden of overige vragen kunt u mail sturen naar mail adres:  p.kasper@van-lenthe.nl 

 

Openingstijden Groenrecycling:

maandag t/m vrijdag: 07:00 - 18:00 uur
zaterdag: 08:00 - 12:00 uur