Groenafval

Groenafval

Groenrecycling Dalfsen is een betrouwbare partner voor de verwerking van groenafval uit openbaar en particulier groenonderhoud. Groenrecycling Dalfsen produceert uit groenafval diverse hoogwaardige eindproducten als groencompost, edelcompost, bomenzand en rijke teelaarde. Bij de composteerinrichting worden de volgende groenstromen geaccepteerd voor verwerking:

  • Berm- en slootmaaisels
  • Tuin- en plantsoenafval
  • Snoeihout, takken en boomstobben
  • Houtsnippers
  • Organisch bosafval

Openingstijden Groenrecycling:

maandag t/m vrijdag: 07:00 - 18:00 uur
zaterdag: 08:00 - 12:00 uur