Compostering

Compostering

Het geaccepteerde groenafval controleren wij, bij inname nauwlettend, op ongerechtigheden. Daarna wordt deze verwerkt in een voortdurend bijgestuurd proces, dat 4 tot 6 maanden in beslag neemt. Een goede procesgang is nodig om een goede kwaliteit te garanderen. Dit heeft ertoe geleid dat er momenteel 'zeer schone compost' wordt gemaakt.

Groencompost is een goede bodemverbeteraar. Het verhoogt de bodemvruchtbaarheid en het organische stofgehalte van de bodem op lange termijn. Groenrecycling Dalfsen produceert compost, volgens de eisen die vastgesteld zijn in de beoordelingsrichtlijnen van Keurcompost. Deze bodemverbetering wordt zowel in de landbouw als bij de hoveniers toegepast.

Groenrecycling Dalfsen is bekend met kwaliteitsborging en beschikt over het BRL9335-certificaat. Dit certificaat vertegenwoordigt het gecontroleerd samenstellen en verhandelen van groen- en grondproducten.