Bestuurbare boringen

Bestuurbare boringen

Tegenwoordig is gestuurd boren een veelvoorkomende techniek met een uitgebreid toepassingsgebied. Er wordt niet alleen naar de meest rendabele oplossingen gezocht, ook is er aandacht voor het milieu. Bovendien is er de afnemende tolerantie bij publiek en bedrijven voor vertragingen die ontstaan bij het afsluiten van wegen. Wegen kunnen volledig voor het verkeer openblijven terwijl de werken worden uitgevoerd. In woonwijken kunnen voorzieningen worden gemaakt zonder dat tuinen, trottoirs of opritten worden opengebroken.

Voordelen van gestuurd boren

 • Sleufloos aanbrengen kabels en leidingen
 • Watergang is geen belemmering meer
 • Geen beschadiging aan boomwortels
 • Waterpeil verlagen onder een huizenblok door drainage sleufloos aan te brengen
 • Asfaltwegen, straten en trottoirs hoeven niet meer worden opengebroken
 • Vrijvervalriool onder afschot boren
 • Tot een diepte van 16 meter

Ervaring met horizontale boring

Van Lenthe Dalfsen heeft inmiddels vele gestuurde boringen uitgevoerd in Nederland en België voor verschillende doeleinden en opdrachtgevers. Met behulp van een horizontale boring zijn o.a. de volgende voorzieningen geïnstalleerd.
Leveren van HDPE buizen voor:

 • Mantelbuizen voor glasvezel en kabels
 • Gas en/of watervoerende buizen
 • Rioolpersleiding
 • Rioolvrijvalleiding
 • Drainageleiding

Lees hier hoe het gestuurd boren in zijn werk gaat.

Zie ook de projectenpagina.