Bermverharding

Bermverharding

Grasbetonstenen

Eén van de specialiteiten van Van Lenthe is het aanbrengen van grasbetonstenen voor het verbreden van de weg. Jaarlijks leggen wij vele kilometers grasbetonstenen in opdracht van gemeenten en andere overheden. Zij hebben een zorgplicht als het gaat om bermbeheer. Aanvullen en verstevigen van bermen zijn regelmatig voorkomende werkzaamheden. Door het toenemen van het gewicht en de breedte van voertuigen is het noodzakelijke dat bermen worden aangevuld en verstevigd. Een stevige berm en een goede en snelle waterafvoer zorgen ervoor dat, de veiligheid van weggebruikers optimaal is.

Unieke hulpstukken

Ook voor het aanbrengen heeft van Lenthe in eigen beheer een aantal unieke machines/ hulpstukken ontwikkeld o.a. een cunetploeg en een doseerbak. Met de cunetploeg wordt een cunet tot ongeveer 35 centimeter diep gemaakt. Dit cunet wordt veelal aangevuld met gebroken puin of ander verhardingmateriaal. Nadat deze verdicht is wordt er een laagje zand van 5cm dik aangebracht. De klem die Van Lenthe heeft ontworpen, maakt het mogelijk dat er meerdere grasstenen gelijktijdig weggelegd kunnen worden. Het resultaat is een hoge dagproductie, en geringe overlast voor het overige verkeer. Daarnaast wordt gelijktijdig begonnen met het afwerken van de bermen zonder daarbij het asfalt te beschadigen. Deze worden eerst aangevuld waarna de bovenzijde van de grasstenen worden volgeschoven. De berm wordt vastgereden en ingezaaid als laatst wordt het geheel aangeveegd.

Een velige berm is het uiteindelijke resultaat

Het aanvullen van de wegen is van essentieel belang voor de veiligheid van 'kwetsbare' weg gebruikers als fietsers en bromfietsers, maar kan ook eenzijdige verkeersongevallen met auto-mobilisten voorkomen. Zij kunnen in de berm terecht komen, bijvoorbeeld door onoplettendheid of het moeten uitwijken voor een tegenligger. Bij een drassige en/of te lage berm is het moeilijk om de auto weer in bedwang te krijgen, niet zelden met doorschieten naar de andere weghelft als gevolg! Het is beleid om wegen smal te houden, waarmee een snelheidsremmend effect wordt gecreeerd. In die situatie worden bermen echter vaker stukgereden, waardoor het risico op ongevallen voor de weggebruikers juist groter wordt.

Aanvullende informatie / Offerte:

Voor aanvullende informatie of een offerte kunt u een mail sturen naar mail adres:  p.kasper@van-lenthe.nl

 

 

Zie ook de projectenpagina.