3D machinebesturing

3D machinebesturing

3D machinebesturing, ook wel GPS besturing genoemd. Het is de toekomst om met GPS besturing bouwterreinen te ontgraven. Verschillende kranen bij Van Lenthe zijn uitgerust met een 2D-systeem, dat uitgebreid kan worden naar een 3D-systeem.

2D machinebesturing

2D-machinebesturing is bedoeld voor het tweedimensionaal bewerken van een vlak, waaronder ook onder afschot. Deze besturing is bedoeld voor het vlak maken van een terrein, het profileren van een talud, het afwerken van een terrein met een afschot, ontgraven van bouwkuipen, etc.


3D machinebesturing

Wanneer de werkzaamheden uitgebreider zijn dan enkel op hoogte maken, is 3D machinebesturing de oplossing. Denk daarbij aan wegontwerpen, rotondes, dijken, etc. De tekeningen worden op drie dimensionale ingetekend en ingevoerd in de besturingscomputer van de desbetreffende machines. Deze besturingscomputer berekent voortdurend de locatie van de bak of het blad en vergelijkt dit met de tekening. Het verschil wordt weergegeven aan de machinist via de besturingscomputer. Hiermee wordt de machinist digitaal aangestuurd op hoogte, breedte en diepte.